Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\spacer.gif

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\spacer.gif

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\logo.jpg


 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpgOferta edukacyjna

Opis: Opis: Powrót do strony głównej

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\oferta2.jpg


W Szkole Podstawowej i Gimnazjum uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością   intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W szkole podstawowej nauka odbywa się na etapie nauczania zintegrowanego (klasy I-III) oraz nauczania przedmiotowego (IV-VI).

Opis: Opis: Zajęcia na etapie nauczania zintegrowanego (klas I-III)

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim liczą od 10 do 16 osób, natomiast zespoły edukacyjno-terapeutyczne (dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej) od 6 do 8 osób. Kształcenie w  klasach IV-VI (dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną) obejmuje naukę w zakresie przedmiotów:

język polski,   matematyka,  przyroda,    historia i  społeczeństwo, informatyka, technika,  muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie,  religia  lub  etyka  oraz język obcy.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną treści nauczania realizowane są w ramach funkcjonowania w środowisku oraz zajęć techniki,  plastyki,  muzyki,  wychowania   fizycznego,   religii  lub   etyki.

Opis: Opis: Wszyscy chętnie pracują na lekcjach informatyki

 Każdy  z uczniów realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

Wszyscy uczniowie, w zależności od potrzeb rozwojowych i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych:  lub zajęciach rewalidacji indywidualnej, a także terapii logopedycznej i gimnastyce korekcyjnej.

***

Uczniowie z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przystępują do obowiązkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności, co pozwala im na kontynuację nauki w gimnazjum.

***

Nauka w szkole podstawowej trwa nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18-go roku życia.

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

GIMNAZJUM

Nauka odbywa się w systemie nauczania przedmiotowego. Młodzież z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej zdobywa wiedzę i nowe umiejętności na lekcjach języka polskiego, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, religii lub etyki, godzin z wychowawcą.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych treści nauczania realizowane są na lekcjach funkcjonowania w środowisku, muzyki, techniki, plastyki i wychowania fizycznego oraz religii lub etyki. Uczniowie realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i objęci są zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie z zaleceniami PP-P.

Opis: Opis: Zajęcia lekcyjne w Gimnazjum

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

 

Uczniowie z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, przystępują do egzaminów gimnazjalnych.

***

Nauka w gimnazjum trwa nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21-go roku życia.

***

W czasie  nauki  szkolnej  nasi  uczniowie  zostają  wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej i patriotycznej, wychowania do życia w rodzinie.

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

 

Nasi uczniowie chętnie rozwijają swoje umiejętności sportowe podczas zajęć wychowania fizycznego. Biorą udział i odnoszą sukcesy w organizowanych każdego roku Olimpiadach Specjalnych.

Opis: Opis: Sala gimnastyczna

Opis: Opis: Prezentacja umiejętności tanecznych podczas uroczystoći szkolnych

 

Opracowała mgr M. Bruzda

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

>>powrót do strony głównej<<                                                >>początek strony<<