Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\spacer.gif

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\spacer.gif

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\logo.jpg


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpgOferta edukacyjna

Opis: Opis: Powrót do strony głównej

 

Opis: Opis: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


 

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są w naszej placówce od lutego 2008r.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, których celem jest pobudzenie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka od chwili wykrycia pierwszych objawów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwr1.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju to bardzo istotna forma pomocy zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom.

Celem podejmowanych kompleksowych oddziaływań jest korygowanie wcześnie wykrytych nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz zapobieganie negatywnym następstwom  niepełnosprawności, a także przygotowanie rodziców do umiejętnego postępowania z dzieckiem.

Rodzice uzyskują informacje o przebiegu rozwoju dziecka i możliwościach jego wspierania oraz dostępnych formach pomocy rodzinie.

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

Działania naszej placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmują:

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  rehabilitację ruchową,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  wspomaganie rozwoju emocjonalnego,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  stymulację polisensoryczną,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka (usprawnianie zaburzonych funkcji),

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  wspomaganie rozwoju poznawczego(koncentracji, rozumienia komunikatów, rozwoju świadomości ciała i  orientacji w otoczeniu),

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  wspomaganie rozwoju społecznego (nawiązywanie kontaktów),

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwr2.jpg

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwr2a.jpg

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej)

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg inne rodzaje terapii w zależności od potrzeb dzieci i rodziców,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  pomoc rodzinie w akceptacji niepełnosprawności dziecka oraz w wypełnianiu zadań opiekuńczo-edukacyjnych w domu,

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\buton.jpg  pomoc w osiąganiu samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku dziecka oraz możliwości rodziny.

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

Zajęcia z  dzieckiem prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem: oligofrenopedagogów, psychologa, logopedę, specjalistów pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalistę pracy z dziećmi autystycznymi, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwwr2b.jpg

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwr2c.jpg

Wspomaganie rozwoju dziecka przebiega zgodnie z indywidualnym programem terapii, a zajęcia odbywają się systematycznie. Rodzice, którzy towarzyszą dziecku podczas zajęć zapoznawani są z możliwościami wspomagania rozwoju, otrzymują wskazówki do kontynuowania pracy terapeutyczno-edukacyjnej w domu.

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\wwr3.jpg

W przypadku dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami rozwoju brak odpowiedniego wspomagania i oddziaływań terapeutycznych może opóźnić, zniekształcić, a nawet zahamować dalszy rozwój. Zbyt późno rozpoczęte usprawnianie dziecka prowadzi bowiem do utrwalenia nieprawidłowości rozwojowych, które w późniejszym okresie okazują się trudne do wyeliminowania. Dlatego tak ważne jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego już we wczesnym dzieciństwie.

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

 

Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach na wniosek rodziców, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

>>więcej informacji<<

 

Opis: Opis: d:\ADA\Pulpit\strona osw i galeria i program FTP\strona OSW\obrazy\linia4.jpg

Opracowały:  mgr M. Bruzda

mgr W. Czarnecka - Maciak

>>powrót do strony głównej<<                                                >>początek strony<<